Анкета за удовлетвореност на клиента

Вашето име:

Вашият e-mail:

В кой обект, управляван от Кедрон 7 живеете?

Как се казва служителят, който Ви обслужва?

Как оценявате служителя на Кедрон 7, който Ви обслужва?

Външен вид  Недоволен Средно Доволен
Учтивост  Недоволен Средно Доволен
Компетентност  Недоволен Средно Доволен
Комуникация с Вас  Недоволен Средно Доволен
Цялостна оценка  Недоволен Средно ДоволенКак бихте оценили качеството на предлаганите услуги от Кедрон 7?
 Недоволен Средно Доволен

Какво бихте желали да подобрим?

Какво очаквате от Кедрон 7 в бъдеще?

Възползвали ли сте се от други услуги предлагани от фирма „Кедрон 7” / www.kedron7-cleaning.com . www.kedron7-properties.com /

 Да Не

Каква информация бихте искали да бъде поместена на сайта?

За да не Ви безпокойм вечер, бихте ли заплащали Вашата месечна такса по някой от следните начини?
 ePay EasyPay Български пощи Не бих заплащал по друг начин

Какви препоръки/съвети бихте дали на ръководството на Кедрон 7?

Бихте ли ни препоръчали на Ваши близки и приятели?

Нещо друго, което бихте искали да споделите с нас?