НОВИНИ

October 23, 2018

Дружествата управляващи етажни собствености вече имат браншова организация

Кедрон 7 стана един от учредителите на АДУЕС /Асоциация на дружествата управляващи етажна собственост/.

Целите, които си поставяме е да изградим стройна организация, в които да членуват проверени дружества, което да гарантира качество на услугата и сигурност за крайния клиент.

От друга страна асоциацията ще представлява интересите на членовете си при публични обсъждания на закони и наредби свързани с етажната собственост, ще влезе в контакт с държавни и общински администрации и други браншови организации свързани с предметната дейност на членовете й.

Асоциацията е с идеална цел.