За нас

Опитът ни показа, че Вие имате нужда от нашите услуги, те са полезни и важни.

Ползвате услуги в две направления.

Управление и поддръжка на сграден фонд

Управляваме и поддържаме над 250 жилищни сгради на територията на гр. София и югозападна България.

 1. Офиси

  На разположение на нашите клиенти са офиси в гр. София, Благоевград и Дупница.

 2. Енергийна ефективност

  Над 80 %от сградите, които са наши клиенти ще бъдат енергийно обновени по програмата за енергийна ефективност, като подготовката на цялата документация е наш ангажимент.

 3. Ремонти на общи части

  Организирали сме извършването на ремонти на общи части за хиляди левове, като част от изпълнените дейности са ремонт на хидроизолация на покриви, подмяна на осветителни тела и поддръжка на ел. инсталации, ремонти на асансьори, подмяна на дограми в общи части, ремонти и боядисване на входове и др.

 4. Касиер

  Ежемесечно събираме и заплащаме над 600 сметки за ел. енергия на общи части, както и над 200 фактури за поддръжка на асансьорни инсталации.

 5. Техническо обследване на асансьори

  Всички асансьори монтирани в сгради наши клиенти минават редовно и пълно техническо обследване от лицензирана фирма.

Професионално почистване

Разполагаме с пълна гама от почистваща техника, от автоматизирани роботи с възможност за почистване на до 3 декара площи дневно до паропочистващи прахосмукачки за най – фините детайли в едно жилище.
Повече информация за професионалното почистване можете да намерите на www.kedron7-cleaning.com

Компанията

Кедрон 7

Август, 2015

Учредени над 190 бр. сдружения на собствениците и над 120 сгради одобрени за енергийно обновяване по Националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради.

Януари, 2015

Лидерът в сферата на управлението и поддръжка на сгради в югозападна България. Първото дружество разработило и внедрило софтуер за управление на сграден фонд.

Ноември , 2013

Подготвихме и финализирахме документите на първите две сгради в Благоевград, получили одобрение по Проект BG161PO001-1.2-01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

Август, 2011

Учреждава се Кедрон 7 – дружество с ограничена отговорност.