Измерване норми на шум в жилищни сгради

Проблемът с вдигането на шум и създаването на безпокойство за останалите собственици е един от най – сериозните в многофалините жилищни сгради.

Източниците на високи нива на шум могат да бъдат заведения, офиси, търговски обекти, фитнес зали, детски кът и други помещения разположени в сградата или около нея.

Доказването на високи нива на шум е изключително важно, за подаване на сигнали към органите на реда и общинските администрации. Без протокол от лицензиран орган, от който да е видно вредното действие предприемането на конкретни действия е почти невъзможно.

В търсене на решение, което да предложим на нашите клиенти разработихме настоящата услуга, която предвижда:

Посещение на обекта, където се чуват най-високи нива на шум;
Замерване със сертифицирани инструменти и уреди в удобно време или в момент на най-интензивен шум;
Издаване на протокол. Протоколът се издава от сертифицирано дружество, като има доказателствена тежест пред съда и общинските администрации;
Даване на препоръки на нарушителя на правилника- причинителя на безпокойството, за решаване на проблема и намаляване на нивата на шум.

Сертифициран орган за замерване на нивата на шум ОКА Лазур – Партньор на фирма Кедрон 7.