Икономичен пакет

ikonomichen

Ако за Вашия вход изберете ценови пакет “Икономичен”, ще получите услугите Професионален домоуправител и Касиер.

Цената на пакет “Икономичен” е от 5.00 лв. на домакинство.

Възможно е и плащане на брой обитатели, като ще обсъдим и изберем най-подходящия за Вас вариант. Цената се определя в зависимост от броя апартаменти в сградата.

Ценови пакет “Икономичен”, включва:
 • Дейности съгласно ЗУЕС – Професионален домоуправител:
 • Провеждане на общи събрания.
 • Вписване и съхранение на книгата на етажната собственост /домовата книга/.
 • Написване на правилник за вътрешния ред и следене за неговото спазване.
 • Водене на протоколи от общото събрание.
 • Водене на целия обем документация, съгласно Закона за управление на етажната собственост.
 • Извършване на процедурата по вписване на етажната собственост в общинския регистър на жилищата в режим на етажна собственост, както и регистрация в агенцията по вписванията.
 • Изчисляване на процент идеални части /при нужда/.
 • Изпълнение на всички решения взети на общо събрание, засягащи дейности в общите части на блока.
 • Периодични посещения на общите части.
 • Водене на документацията свързана с асансьорната инсталация. Подаване на заявления за извършване на годишни технически прегледи.
 • Юридическа консултация по въпроси свързани със ЗУЕС и общи части в сградата.
 • Дейности по осчетоводяване на приходи и разходи на етажната собственост – Касиер:
 • Разпределяне на комунални задължения на база фактури от доставчиците на услуги.
 • Събиране на такси за погасяване задълженията на етажната собственост за електричество на общите части, асансьорна поддръжка и др.
 • Плащане на задълженията за електричество, асансьорна поддръжка и други на общите части.
 • Възможност за плащане на комунални задължения в офисите на изипей, чрез предоставяне на клиентски номер.
 • Възможност за онлайн справки в системата на фирма Кедрон 7, за платени и неплатени такси, чрез предоставен клиентски номер.
 • Събиране на задължения към етажната собственост по съдебен път.

Важното, което трябва да знаят нашите клиенти е, че при неплащане на даден собственик, неговата сума няма да се разпредели на останалите, които са си внесли дължимите суми. Ние покриваме всички задължения в сградата, като това дали сме събрали сумите на 100 % е наш проблем и ангажимент.