Касиер

Събирането на таксите в една многофамилна сграда е един от най-трудните и изискващи отговорност и морал процеси.

Администрирането на вземанията се извършва в извънработно време след 18,00 часа, като става от апартамент на апартамент.

Всеки наш клиент получава генериран от софтуера на фирма Кедрон 7 клиентски номер, с който може да заплаща дължимите такси и в офисите на Изипей в цялата страна.

Внедреният софтуер позволява всеки собственик да извършва онлайн справка за платени от него задължения, както и за дължими за неговото жилище задължения.

Всяка сграда има отделна касова наличност и всеки собственик в съответната сграда, може да се запознае в наличността по нея.

Разпределяне на дължимите от всеки собственик суми, след получаване на необходимите фактури от доставчиците на услуги.
Поставяне на уведомление за дължимите суми, поне три дни преди датата на събиране на таксите.

Възможност за справка за задължения и платени такси в системата на фирма Кедрон 7 от всеки клиент, след получаване на уникален и индивидуален клиентски номер.

Събиране на сумите по предварително уточнен график и час. Предлагаме възможност за заплащане на дължимите такси чрез системата на Ипей и Изипей, като всеки наш клиент получава индивидуален клиентски номер от нашата система, с който може да заплаща във всеки офис на Изипей.
Плащане на задължения на етажната собственост към ЧЕЗ, ВиК, асансьорни сервизи и т.н. Важното, което трябва да знаят нашите клиенти е, че несъбраните суми от определен собственик са наш ангажимент и те няма да се разпределят върху останалите живущи в сградата.
Събиране на несъбрани такси към етажната собственост.

Консултация и помощ при събиране на стари задължения към касата на етажната собственост.