Консултанска и юридическа помощ

Ние можем да Ви окажем съдействие при написването на проектни предложения свързани с мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, например подготвяне на документацията и написването на проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

В управлението на етажната собственост има много неизвестни:

Преговори с фирми, които искат да поставят антени, рекламни пана.
Срещи с юридически и физически лица, които искат да ползват под наем помещения в блока.
И много други заинтересовани по един или друг начин физически и юридически лица.

Всички те разполагат с добре подготвени адвокати пазещи интересите на своите клиенти.
Ние Ви предлагаме помощ точно в такива моменти. Ще се заемем с преговорите, ще разгледаме много внимателно договорите, ще обсъдим с Вас договорните отношения и ще Ви помогнем да извлечете максимума от всяка ситуация.

Намиране на рекламодатели и професионални преговори с тях, с цел по-високи наеми, които да влизат в бюджета на входа.
Професионална помощ при преговори за отдаване под наем на общи части (например при поставянето на телефонни антени на покривите).
Контрол при избора на строителни фирми и извършвания от тях ремонт на общите части.