НОВИНИ

October 6, 2016

Коректно разпределяне на комунални задължения

baner-kedron-2Опитът, който натрупахме с годините ни доведе до един извод. Проблемите в жилищните сгради са свързани основно с паричните средства, които се събират за погасяване на комунални задължения.

В почти всички сгради има един или няколко собственици, които поради една или друга причина не заплащат гласуваните от общото събрание такси. Много често в такива случай задълженията се покриват от останалите собственици, като честа практика е във входа да се събират малко по – високи суми, и от разликата да се покриват задълженията.

За жалост това е масова практика и при голяма част от фирмите за управление на етажна собственост, въпреки че собствениците наемат професионални домоуправители и касиери, за да предотвратят подобни практики.

Всички фирми предлагат юридически консултации и помощ за събиране на стари задължения, но въпреки големия капацитет от юристи, по техни думи, никоя фирма не се ангажира да разпределя точни суми и негативния баланс от неплатените такси да се трупа на тяхна сметка и в последствие да предприемат действия за събирането му.

За да запазим интереса на клиентите си, които не напразно ни плащат за дейността професионален касиера, ние правим точно обратното.

Сумите за комунални задължения – ел. енергия, почистване, асансьорна поддръжка, домоуправител и касиер се разпределят всеки месец на база броя живущи в сградата и реално фактурирано потребление. Така всеки живущ може да е спокоен, че заплаща само собствените си такси. Несъбраните суми не се разпределят на останалите, които са си платили.

Таксите се събират до 0,01 лв. като по този начин се прекъсва порочната практика в касата на входа да постъпват повече пари с които домоуправителят да погасява несъбраните такси или да злоупотреби по друг начин.

При желание от страна на живущите в сградата се администрира фонд Ремонт и обновление, в който съгласно ЗУЕС всеки собственик внася определени от общото събрание суми. Натрупаните активи се харчат само след решение на общото събрание за ремонтни дейности, но не и за погасяване на несъбрани суми от даден собственик.

Ангажимент на Кедрон 7 е да събере неплатените такси от собствениците, като те вече на практика ги дължат на фирмата, тъй като ние сме покрили задълженията, които са им били начислени и не са платени.