Новини

April 2, 2020

Кедрон 7 и община Благоевград с общи действия срещу COVID-19

Кедрон 7 и община Благоевград обединяват усилия в борбата с разпространението на корона вирус. Към момента единственото сигурно действие, което ограничава разпространението на вируса е добра хигиена и дезинфекция. Към дезинфекцията са насочени и усилията ни съвместно с общинската администрация. Г-н Румен Томов се ангажира да подсигури безвъзмездно необходимите количества дезинфектант за извършване на регулярни […]

November 27, 2019

Професионален Домоуправител от Кедрон7 с нов адрес

Офисът ни в гр. София е на нов адрес. Професионален Домоуправител от Кедрон7 Поради увеличаване на обема работа и необходимост от по-големи офис площи, Кедрон 7 премести офиса си на нов адрес. Нашите клиенти и партньори могат да ни намират на адрес: София, кв. Манастирски ливади, ул. Иван Сусанин 67 /партер/. В района няма внедрена […]

July 4, 2019

Вече ще ви уведомяваме със смс за неплатени такси

Винаги сме се стремили да надграждаме и подобряваме предлаганите услуги. Водени от тази идея преди 3 години разработихме специализиран софтуер, който да дава пълна яснота и прозрачност, относно комуналните задължения във всяка етажна собственост. След внедряване на системата, създадохме възможност всеки наш клиент да се регистрира и да следи начислените за жилището му и съответно […]

January 16, 2019

Превенция от битови пожари

Екипът на Кедрон 7 ще укаже съдействие на спортен клуб “Пирин 160” при разпространението на информационно материали, целящи да запознаят гражданите с правилните действия при възникване на пожар или как той да бъде предотвратен. Информационните средства ще бъдат поставени на информационните табла на жилищни сгради обслужвани от Кедрон 7 на територията на гр. Благоевград, като […]

January 4, 2019

Изпълнение на правилника за вътрешния ред- Снегопочистване

Във всички сгради в режим на Етажна собственост управлявани и поддържани от Кедрон 7 на територията на София и Благоевград е приет и влязъл в сила правилник за вътрешния ред. Съгласно правилника снегопочистването на прилежащите към сградата общи части е ангажимент на собственици, наематели и ползватели на самостоятелни обекти в етажната собственост. За добра организация […]

October 23, 2018

Дружествата управляващи етажни собствености вече имат браншова организация

Кедрон 7 стана един от учредителите на АДУЕС /Асоциация на дружествата управляващи етажна собственост/. Целите, които си поставяме е да изградим стройна организация, в които да членуват проверени дружества, което да гарантира качество на услугата и сигурност за крайния клиент. От друга страна асоциацията ще представлява интересите на членовете си при публични обсъждания на закони […]

May 22, 2018

Кедрон 7 внедрява GDPR

Кедрон 7 ООД оперира с лични данни на негови клиенти- физически лица, предоставени от същите, във връзка с разпоредби на ЗУЕС. Личните данни, които събира и администрира дружеството са: Три имена на собственика на самостоятелен жилищен обект; Трите имена на живущите в самостоятелен обект- ползватели, обитатели и наематели; Адрес на самостоятелния жилищен обект; Квадратура на […]

February 15, 2018

Домоуправителят е материално отговорно лице.

Изискванията към управителите на етажни собствености стават все по-сериозни. Пример за това е започналата инициатива на Министерство на вътрешните работи – главна дирекция пожарна безопасност, за проверка на степента за пожарогасене и известяване в сгради с височина над 30 м. /приблизително 10 етажа/. Инспектори на пожарните служби по райони проверяват има ли налични пожарни касети, […]

July 24, 2017

Продължаваме да се развиваме

От юли 2017 г. Кедрон 7 отговаря за цялостното поддържане на хигиената в Ларго Мол Благоевград. Екипът ни се грижи за почистването на общите части във сградата и около сградата. Абонаментно поддържаме хигиената на подовете, асансьорите, ескалаторите, тоалетните и санитарни помещения, както и фонтаните. Продължаваме да развиваме предлаганите услуги и поддържаните сгради, като съзнаваме, че […]

April 3, 2017

Офисът ни в София е с нов адрес

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че офисът ни в гр. София е с нов адрес. Вече можете да ни намерите на ул. Ами Буе №10-12 /партер/. На бул. Ломско шосе 110 предстои събаряне на сградата, в която се помещаваше офисът ни, което наложи преместването ни. Надяваме се на разбиране от Ваша страна.