Основен пакет

osnoven

Ценови пакет “Основен” предлага максимум услуги за възможно най-добрата цена.

Ако изберете него, Вие, освен професионално управление на общите части съгласно ЗУЕС и касиер, ще получите и следене за изправността на асансьорната инсталация, в това число организиране на периодични прегледи и следене за документалната изрядност на асансьора. Ще получите и систематична грижа за хигиената в общите части.
Цената на пакет “Основен” е от 5.70 лв. на домакинство, при едно почистване месечно.
Възможно е и плащане на брой обитатели, като ще обсъдим и изберем най-подходящия за Вас вариант. Точната цена се определя в зависимост от броя апартаменти в сградата.

Ценови пакет “Основен”, включва:
  • Предлаганите от пакет „Икономичен” услуги в плюс:
  • Поддържане хигиената в общите части, съгласно предварително уточнен брой и честота на почистванията.
  • Водене документацията на асансьорната инсталация и организиране на всички необходими дейности за безопасна експоатация.