Поддръжка на етажна собственост

Предлагаме цялостна поддръжка на общите части в една жилищна сграда. Работим с дипломирани специалисти в сферата на електро и ВиК услугите, които могат да реагират в рамките на няколко часа, след заявяване на проблем.

Дейностите по поддръжка включват:

Поддръжка на електрическата инсталацията и подмяна на осветителни тела в общите части.
Козметични ремонти на стени и фасади.
Доставка и монтаж на дограми в общи части.
Ремонт на покриви.
Поддръжка и преглед на асансьорната уредба.
Почистване на входа.
Осигуряване на охрана и видео наблюдение на блока.
Поддържане на градинки, детски площадки и зелени площи пред блока Ви.
Снегопочистване в зимните месеци.
Събиране на листа в есенния сезон.