Фасилити услуги

fasiliti-1
fasiliti-2

Вашите грижи са наша отговорност!

Всяка сграда се нуждае от поддръжка, за да се удължи безопасния й експлоатационен период.
Възлагането на тази задача на една фирма подизпълнител Ви осигурява спокойствие и спестява време и пари.
Голяма част от разходите през експлоатационния период на сградата са за нейната поддръжка и управление.
В момент на икономическа и финансова криза е изключително важно да се заложи на профилактика и поддръжка.

Ние разполагаме с достатъчно опит и ресурс, за да реагираме максимално бързо на всички Ваши сигнали.
Услугите, които повече от четири години предлагаме и разработваме покриват целия диапазон от дейности в една жилищна или административна сграда.
След оглед и среща се съставя конкретна оферта, отговаряща максимално точно на Вашите изисквания и очаквания.
Нашите клиенти получават комплексно обслужване – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Добър пример за внедрена услуга по поддръжка и управление е сградата на бившата поликлиника в гр. Благоевград. Собствениците вече трета година ползват комплексна услуга по управление, осчетоводяване, ежедневно почистване и поддръжка, което доведе до намаляване на разходите за крайните потребители, общопрактикуващите лекари, с близо 50 %. В същото време качеството на услугата е на по-високо ниво, тъй като почистването се извършва с подопочистващ автомат, а реакцията за техническа поддръжка е до 2 часа, като не е необходимо да се товари бюджета с работници назначени на щат.