All posts by: angel

About angel

January 16, 2019

Превенция от битови пожари

Екипът на Кедрон 7 ще укаже съдействие на спортен клуб “Пирин 160” при разпространението на информационно материали, целящи да запознаят гражданите с правилните действия при възникване на пожар или как той да бъде предотвратен. Информационните средства ще бъдат поставени на информационните табла на жилищни сгради обслужвани от Кедрон 7 на територията на гр. Благоевград, като […]

January 4, 2019

Изпълнение на правилника за вътрешния ред- Снегопочистване

Във всички сгради в режим на Етажна собственост управлявани и поддържани от Кедрон 7 на територията на София и Благоевград е приет и влязъл в сила правилник за вътрешния ред. Съгласно правилника снегопочистването на прилежащите към сградата общи части е ангажимент на собственици, наематели и ползватели на самостоятелни обекти в етажната собственост. За добра организация […]

October 23, 2018

Дружествата управляващи етажни собствености вече имат браншова организация

Кедрон 7 стана един от учредителите на АДУЕС /Асоциация на дружествата управляващи етажна собственост/. Целите, които си поставяме е да изградим стройна организация, в които да членуват проверени дружества, което да гарантира качество на услугата и сигурност за крайния клиент. От друга страна асоциацията ще представлява интересите на членовете си при публични обсъждания на закони […]

May 22, 2018

Кедрон 7 внедрява GDPR

Кедрон 7 ООД оперира с лични данни на негови клиенти- физически лица, предоставени от същите, във връзка с разпоредби на ЗУЕС. Личните данни, които събира и администрира дружеството са: Три имена на собственика на самостоятелен жилищен обект; Трите имена на живущите в самостоятелен обект- ползватели, обитатели и наематели; Адрес на самостоятелния жилищен обект; Квадратура на […]

February 15, 2018

Домоуправителят е материално отговорно лице.

Изискванията към управителите на етажни собствености стават все по-сериозни. Пример за това е започналата инициатива на Министерство на вътрешните работи – главна дирекция пожарна безопасност, за проверка на степента за пожарогасене и известяване в сгради с височина над 30 м. /приблизително 10 етажа/. Инспектори на пожарните служби по райони проверяват има ли налични пожарни касети, […]

July 24, 2017

Продължаваме да се развиваме

От юли 2017 г. Кедрон 7 отговаря за цялостното поддържане на хигиената в Ларго Мол Благоевград. Екипът ни се грижи за почистването на общите части във сградата и около сградата. Абонаментно поддържаме хигиената на подовете, асансьорите, ескалаторите, тоалетните и санитарни помещения, както и фонтаните. Продължаваме да развиваме предлаганите услуги и поддържаните сгради, като съзнаваме, че […]

April 3, 2017

Офисът ни в София е с нов адрес

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че офисът ни в гр. София е с нов адрес. Вече можете да ни намерите на ул. Ами Буе №10-12 /партер/. На бул. Ломско шосе 110 предстои събаряне на сградата, в която се помещаваше офисът ни, което наложи преместването ни. Надяваме се на разбиране от Ваша страна.

October 6, 2016

Коректно разпределяне на комунални задължения

Опитът, който натрупахме с годините ни доведе до един извод. Проблемите в жилищните сгради са свързани основно с паричните средства, които се събират за погасяване на комунални задължения. В почти всички сгради има един или няколко собственици, които поради една или друга причина не заплащат гласуваните от общото събрание такси. Много често в такива случай […]

June 2, 2016

Започна същинското саниране в Благоевград

          През месец май започнаха дейности по енергийна ефективност на 19 сдружения на собствениците клиенти на фирма Кедрон 7 в гр. Благоевград. В сдруженията са включени 58 жилищни входа или блока. Дейностите, които се извършват са свързани с енергийна ефективност, а именно: Топлоизолация; Подмяна на дограма в общи части и апартаменти, […]

February 19, 2016

Нов начин за плащане на комунални задължения

Разработихме нов софтуерен продукт изцяло насочен към улеснение на работата ни и удобство за клиентите ни. Новата ни база данни ще позволи на всички наши клиенти достъп до извършените от тях плащания, както и възможност за справки за неплатени суми.  Клиентите ни ще могат онлайн да проверят какво са плащали и какво имат да платят […]

  • 1
  • 2