Tag Archives: община Благоевград

April 2, 2020

Кедрон 7 и община Благоевград с общи действия срещу COVID-19

Кедрон 7 и община Благоевград обединяват усилия в борбата с разпространението на корона вирус. Към момента единственото сигурно действие, което ограничава разпространението на вируса е добра хигиена и дезинфекция. Към дезинфекцията са насочени и усилията ни съвместно с общинската администрация. Г-н Румен Томов се ангажира да подсигури безвъзмездно необходимите количества дезинфектант за извършване на регулярни […]