НОВИНИ

February 19, 2016

Нов начин за плащане на комунални задължения

kedron-logo-7Разработихме нов софтуерен продукт изцяло насочен към улеснение на работата ни и удобство за клиентите ни.

Новата ни база данни ще позволи на всички наши клиенти достъп до извършените от тях плащания, както и възможност за справки за неплатени суми.  Клиентите ни ще могат онлайн да проверят какво са плащали и какво имат да платят за настоящия месец, ще могат да проверят и за пресрочени задължения.

Справките ще се извършват с уникален клиентски номер на наша платформа.

Допълнително удобство ще бъде, че софтуерът ще изпраща и информация за задължения до Ипей и Изипей и всеки клиент, с получения клиентски номер, ще може да заплаща дължимите такси и на касите на Изипей в цялата страна.

Разбира се остава досегашния начин на работа, който предвижда посещение на адрес от касиери на фирмата. Допълнително от това създаваме и възможност за улеснение на собствениците, които предпочитат да плащат в касите на Изипей или не са се срещнали с касиерите ни.

Системата ще заработи от края на март 2016 г.