Декларация-съгласие за защита на личните данни

December 6, 2011

Успешно работим и в панелни блокове

Факт е първият подписан договор за услугата „професионален домоуправител” в панелен блок в Благоевград. Първите от областта възложили управлението на общите си части на професионалисти са живущи в блок на жилищен комплекс „Струмско”. Услугите по управление на сградата включват дейности по изпълнението на разпоредбите на Закона за управление на общите части, както и такива, свързани […]

November 2, 2011

Проблемите, които стоят пред нашите клиенти

Все повече хора се доверяват на услугите, които предлага фирма „Кедрон 7” ООД. Управляваните от нас етажни собствености имат своите проблеми. Най-често срещаните възникват, при установяването на правила за вътрешния ред в етажната собственост, тъй като в една сграда живеят хора с различен мироглед, възраст и светоусещане. Част от действията, които предприемаме, за въвеждане на […]

October 18, 2011

Рекламен клип

Рекламен клип, част от информационната ни кампания, целяща популяризиране на услугата „Професионален домоуправител”. Клипа ни можете да видите тук.

September 6, 2011

Какво е необходимо, за да назначите професионален домоуправител.

Първото нещо, което трябва да направите е да се свържете с нас. Наш служител ще Ви посети в удобно за Вас време, ще огледа сградата и ще обсъди с Вас възможностите за поддръжка. Огледът е безплатен и не Ви ангажира с решения. Ще уточним дата за свикване на общо събрание, ще поставим покана на информационното […]

September 5, 2011

Информационна кампания

Екипът на фирма „Кедрон 7” ООД започна информационна и рекламна кампания на територията на град Благоевград. Целта на кампанията е да запознае жителите на града с възможностите за избор на домоуправител и саниране на многофамилни жилищни сгради. След приетите изменения на ЗУЕС живущите трябва да свикат общо събрание и да изберат домоуправител, който да води […]

September 4, 2011

Нови възможности за комуникация

За нас най-важно е да представим добра услуга на клиентите ни. За да предложим най-доброто за хората, трябва да чуем първо тяхното мнение, какво им харесва и какво не в управлението на общите части, какво искат да се промени и как. За да можем да ги „чуем” създадохме фирмен блог. Той се списва от управителя […]

July 20, 2011

Какво е професионален домоуправител и управление на общите части

Тези термини станаха много популярни в последно време, но какво точно прави професионалния домоуправител и какво са общите части? Всеки, закупил жилище в многофамилна жилищна сграда е собственик на своя апартамент, но и на общите части, като те са разпределени в зависимост от големината на жилищата и са описани в нотариалния акт на всеки собственик. […]

July 20, 2011

Защо да изберете домоуправител (управител на общите части в сгради в режим на етажна собственост)?

Освен изброените в следващата публикация дейности, с които се занимава домоуправителя има и други причини, поради които трябва да изберете управител. С приемането на Закона за управление на етажната собственост, в сила от 01.05.2009 г., обнародван ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009 г. и променен и допълнен в ДВ, бр. 15 от 2010 г. отменил […]